İnsan Hakları

20 barodan Aysel Tuğluk çağrısı

1 yıl önce

Aysel Tuğluk

20 ilin barosu, Kocaeli F Tipi Cezaevi’nde bulunan ve demans hastalığına rağmen tahliye edilmeyen eski HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'un serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Açıklamada Kocaeli Tıp Fakültesi Adli Tıp Kurumu Ana Bilim Dalı’nın “cezaevinde kalamaz” raporu verdiği ancak İstanbul Adli Tıp Kurumu’nun bu raporu dikkate almadığı hatırlatıldı.

 

Çağrı metninde şöyle dendi:

 

“Anayasa’nın 17. maddesine göre ‘Herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir… Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz; kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tabi tutulamaz’.

 

Anayasa'nın 104. maddesine göre ise ‘Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebi ile belirli kişilerin cezalarını hafifletmek veya kaldırmak’ hususu Cumhurbaşkanının görev ve yetkisi dâhilindedir.

 

Yine 5275 sayılı Cezaların ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un (CGTİHK) 16. maddesinin 2. fıkrasına göre; ‘Hapis cezasının infazı, mahkumun hayatı için kesin bir tehlike teşkil ediyorsa mahkumun cezasının, infazı iyileşinceye kadar geri bırakılır.’

 

Tüm bu hükümlerin tek bir amacı vardır, o da ceza infazının insanlık onuruna aykırı olmaması, infazın işkence ve kötü muameleye dönmesinin engellenmesidir. Nitekim CGTİHK 16. maddesinin gerekçesinde, ‘Maddenin erteleme nedeni olarak gösterdiği haller: Cezanın amacı dışında etki yaratabileceği veya cezanın infazı ile maksada ulaşılamayacağı anlaşılan hallerdir, denilmek suretiyle maddede yer alan durumların cezanın amacı dışında etki yaptığı kabul edilmiştir.

 

CGTHK genel gerekçesinde ise 'Hükümlü hakkında uygulanacak işlem ve yaptırımlar bakımından adalet esaslarının egemen kılınması ve bunun gereği olan hukukî mekanizmanın tesisi.” ne vurgu yapılmış ve ulusal ve ulusal üstü metinlerde “…. ceza ve tedbirlerin infazında mutlaka göz önünde bulundurulması gerekli ve çağdaş temel insan haklarına saygılı bir ceza infaz sisteminde, bulunması zorunlu zihniyeti açıklayan ilkeler'in varlığına atıfta bulunulmuş ve kanunun bu bakış açısıyla hazırlandığı öne sürülmüştür."

 

"Yaşam hakkı engelleniyor"


Açıklamada, bugün itibariyle Anayasa’nın emredici hükümleri ile CGTİHK 16. Maddesinin varlığına rağmen bu hükümlerin hayata geçirilmediği cezaevlerinde, maddede belirtilen koşulları taşıyan çok sayıda hükümlünün cezaevlerinde tutulmaya devam ettiği belirtildi.

 

Kocaeli F Tipi Cezaevi'nde hükümlü olarak bulunan Av. Aysel Tuğluk’un tam da böyle bir mağduriyet yaşadığına dikkat çekilen açıklamada, uzun zaman önce “demans“ hastalığına yakalanmış olan Tuğluk’un sağlığının her geçen gün kötüleştiği ve yaşam hakkının tehlikeye girmekte olduğu vurgulandı.İlgili konular

tosun

Ordu Barosu Başkanlığı'na avukat Sibel Torun seçildi

1 yıl önce

Ordu Barosu Başkanlığı'na 294 oy alan Av. Sibel Torun seçildi....Devamını oku