Dünya

Suudi Arabistan Büyük Alimler Heyeti, İhvan'ı terör örgütü olarak ilan etti

2 yıl önce

ulama

Mısır merkezli İhvan-ı Müslimin Cemaatini, Mısır'dan sonra Suudi Arabistan da terör örgütü olarak ilan etti.

Hasan Elbenna'nın kurduğu İhvan-ı Müslimin Cemaati, Mısır'da 2011 Ocak ayı sonlarında başlayan halk ayaklanmaları sonucunda, Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek yönetimden düşmüş, yerine İhvan'ın adayı Muhammed Mursi gelmişti.

 

Haziran 2013'te Mısır halkının ikinci kez ayaklanması sonucunda da Muhammed Mursi yönetimi düşmüştü. 2013 olaylarında halkı, askerle karşı karşıya getirerek bir çok sivilin öldürülmesine sebep olan İhvan'ı, Mısır mahkemeleri terör örgütü olarak ilan etmişti. 

 

Aradan geçen yedi sene içerisinde Mısır'da halkı sokağa dökerek Abdulfettah Es-Sisi yönetimini düşürmeye çalışan İhvan-ı Müslimin Cemaatini, Suudi Arabistan Büyük Alimler Heyeti de, tüm dünyaya terörist örgüt olarak ilan ederek sakınılması gerektiği çağrısında bulundu.

 

Suudi Arabistan Büyük Alimler Heyeti’nin açıklamasını, okuyucularımızın dikkatlerine sunuyoruz:

 

"Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Allah’ın, kulu, Resulü ve vahiyde güvendiği, yaratıklarının özü, Peygamberimiz ve imamımız, Efendimiz Hazreti Muhammed’e, ailesine, Ashabına ve O’nun yolunda olup gösterdiği hidayet yolunda kıyamete kadar gidecek olanlara salatü selam olsun!

 

Şühesiz ki Allahu Teala Hak üzere birleşmeyi emredip ayrılık ve anlaşmazlığa düşmeyi yasakladı. Allahu Teala şöyle buyurdu: Şu dinlerini parça parça edenler ve kendileri de grup grup ayrılmış olanlar var ya, (senin) onlarla hiçbir ilişiğin yoktur. Onların işi ancak Allah'a kalmıştır. Sonra (O), yapmakta olduklarını kendilerine haber verecektir. (Enam 159)

 

Kullara doğru yola tabi olmalarını emredip Hak’tan çeviren yollara sapmayı yasakladı. Yine Allahu Teala şöyle buyurdu: İşte bu, benim dosdoğru yolum. Artık ona uyun. Başka yollara uymayın. Yoksa o yollar sizi parça parça edip O'nun yolundan ayırır. İşte size bunları Allah sakınasınız diye emretti.

 

Allahu Teala’nın doğru yoluna tabi olma, yine Allah’ın kitabına ve Peygamberimiz’in sünnetine sımsıkı sarılmakla olur.

 

Sahih Hadislerde, Allahu Teala, Hak yoldan sapmış mezhep ve kliklere uymayı yasaklamıştır.

 

Abdullah bin Mesud’un rivayet ettiği Hadisi şerifte, Peygamber Efendimiz eliyle bir çizgi çizdi. Dedi ki ‘Allah’ın emrettiği doğru yol budur. Sonra o çizginin sağına-soluna çizgi çizdi ve dediki ‘ Şeytanın çağırdığı yol hariç bu yoldan başka yol yoktur. Sonra da Peygamberimiz şu ayeti okudu: İşte bu, benim dosdoğru yolum. Artık ona uyun. Başka yollara uymayın. Yoksa o yollar sizi parça parça edip O'nun yolundan ayırır. İşte size bunları Allah sakınasınız diye emretti. (Ahmed bin Hanbel)

 

Abdullah bin Abbas "Artık ona uyun. Başka yollara uymayın. Yoksa o yollar sizi parça parça edip O'nun yolundan ayırır. " Ayeti "Dini dosdoğru tutun ve onda ayrılığa düşmeyin!" ayeti gibidir. Abdullah bin Abbas sözüne şöyle devam etti: Allahu Teala, camaatle beraber olmayı emredip ayrılığa ve anlaşmazlığa düşmeyi yasakladı. Allah’ın dininde düşmanlık derecesinde ayrılığa düşenleri ve dinde diyalektik yapanları Allah helak etti.

 

Allah’ın kitabına ve Resulünün Sünnetine sımsıkı sarılma, Allah’ı razı etmenin, ümmeti biraraya getirmenin, birliği sağlamanın, şerlerden ve fitnelerden korunmanın tek yoludur. Allahu Teala şöyle buyurdu:  Hep birlikte Allah'ın ipine (Kur'an'a) sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani sizler birbirinize düşmanlar idiniz de o, kalplerinizi birleştirmişti. İşte onun bu nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz. Yine siz, bir ateş çukurunun tam kenarında idiniz de o sizi oradan kurtarmıştı. İşte Allah size âyetlerini böyle apaçık bildiriyor ki doğru yola eresiniz. (Al-i İmran 103)

 

Buradan da şu anlaşılıyor: Müslümanların liderlerinin etrafında birleşmesine engel olacak şüpheler ve fikirler üretme, biat sistemiyle cemaat ve benzeri örgüt kurma, Kur'an ve Sünnete göre haram kılınmıştır.

 

Bu sakınılması gereken cemaatlerin başında da İhvan Cemaati gelmektedir. Bu, sapık bir cemaattir. Müslümanların yöneticilerine karşı gelme, onlar hakkında ayrılığa düşme üzerine kurulmuşlardır. Ülkelerde fitneler çıkarma, tek vatan topraklarında beraber yaşamayı sarsma, İslam toplumlarına cehalet yakıştırması yapmaktadırlar.

 

Bu cemaatin, kurulduğu günden beri İslam akidesine, Kur’an ve Sünnet ilimlerine özen gösterdiği görülmemiştir.

 

Bunların tek hedefi, yönetimi ele geçirmektir. Bu cemaatin geçmişi, fitneler ve kötülüklerle doludur.

 

Bu cemaatten bir çok fanatik terör örgütleri türemiş, memleketleri harap, insanlarını helak etmiş, dünyanın dört bir yanında şiddet ve terör suçları işlemişlerdir.

 

Yukarıdaki açıklamalardan anlaşıldığı üzere, İhvan Cemaati, İslam Dinini temsil etmeyen bir terör örgütüdür. Hanif dinimiz İslamın hidayet yoluna ters, hizipsel hedeflerine uyan bir cemaattir. Din arkasına saklanıp dine ters bir şekilde, ayrımcılık, fitne, şiddet ve terör olayları üretmektedir.

 

Herkesi, bu cemaata karşı uyanık olmaya, mensubu ve sempatizanı olmamaya çağırıyoruz.

 

Allahu Tealadan hepimizi fitne ve şerlerden muhafaza buyurmasını niyaz eder, Peygamberimiz Hz. Muhammed’e, aile ve ashabına Allah’ın, salatu selam etmesini dileriz."

Bayan


İlgili konular

Çiftçi

İktidardan yabancı çiftçiye 126 milyar dolar

1 yıl önce

Çiftçi, gübre başta olmak üzere maliyetlere yetişemediği ve gerekli desteği alamadığı için toprağı ekmekten vazgeçti....Devamını oku
Abu Dhabi İslam Bankası

Abu Dhabi İslam Bankası'ndan Türkiye’ye şok: Mısır’a yatırım yapacağız

1 yıl önce

Abu Dhabi İslam Bankası CEO’su Muhammed Abdül Bary Bloomberg’e verdiği bir röportajda Türkiye’den ziyade Mısır’ın gelecek sunan bir pazar olduğunu söyledi....Devamını oku