borçlu çiftçinin tarla bahçede kullandığı traktörü