Antalya Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Nursel Şahin