Türk Tabipler Birliği(TTB) eski Başkanı Sinan Adıyaman