Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Üyesi İbrahim Akkurt