allah resulü

Hz. Peygamber ashabını niçin övmüştür?

3 ay önce

Hz. Peygamber ashabını kimi zaman "cehennem ateşinin yakmayacağı kimseler”, kimi zaman da "ümmetin en hayırlıları” şeklindeki ifadeleri ile övmüştür....Devamını oku

Hz Peygamber'in münafıklara karşı tutumu

1 yıl önce

Münafıkların Reisi Abdullah İbn-i Übeyy’in Durumu...Devamını oku

Mazlumu müdafaa etmekten korkan zelildir.

1 yıl önce

Hem mazlum hem de içinde yaşadığı toplum, zalime asla boyun eğmemeli, hak ve adaleti müdafaa adına hukuk çerçevesinde kalarak sözlü ve fiili mücadele vermelidir....Devamını oku

Zulümden ve mazlumun duasından niçin sakınılmalı?

1 yıl önce

Hz. Muaz, geniş bir bölgenin genel valisi olarak gönderiliyordu. Adalet ile zulüm arasında çok ince bir perde vardı ve bu yönüyle idarecilik, ateşten gömlek giymekti. Allah Resûlü, çok sevdiği Hz. Muaz’a, her an niçin adaleti ve hakkaniyeti gözetmesi gerektiğini dolaylı bir ifadeyle ders vermiş ve ondan hiç kimseye zulmetmemesini istemişti. Zira mazlumun duası ile Allah arasında perde yoktu ve bu ifade, mazlumun yakarışlarının makbuliyetini kesin olarak ifade ediyordu. Hatta bir başka nurlu beyanında O, Cenab-ı Hakk’ın mazlumun duasını kabul noktasında inanç ve kimlik ayırımı yapmadığına dikkat çekmiş ve şöyle buyurmuştu: “Mazlum, kafir ve fâcir bile olsa duası makbuldür! Zira onun fısk u fucûru kendini ilgilendirir.”2 Aynı zamanda Allah Resûlü, bu beyanıyla idarede kimlik ayrımı yapmamaya, temel hak ve hürriyetler hususunda adil olmaya ve her zaman hukukun üstünlüğünü ilke edinmeye vurguda bulunuyordu....Devamını oku