medine

Müreysi’den Medine’ye buruk dönüş 

1 yıl önce

Mustalık oğulları başta olmakla Müreysi kuyusu civarında yaşayan kabilelerin, Medine’ye saldırmak için toplandıklarını ve hazırlık yaptıklarını haber alan Allah Resûlü, onları dağıtmak, tehlikeyi büyümeden savmak ve Müslümanların temel hak ve hürriyetlerini savunmak için 2 Şaban’da Medine’den hareket etmişti....Devamını oku

Mekke'nin güçlü lideri Abdulmuttalib

1 yıl önce

Asıl adı Şeybe olan Abdulmuttalib, Hâşim’in dört oğlundan biridir. Bilindiği üzere Efendimiz’in ikinci kuşaktan dedesi olan Hâşim, Hicaz’ın fazilet yönüyle temeyyüz etmiş en önemli şahsiyetlerinden birisiydi....Devamını oku

Hz.Peygamber devrinde nifak hareketinin başlangıcı

1 yıl önce

Aslında herhangi bir düşünce, ideoloji, davâ, siyâsî veya fikrî hareket başarıya ulaştığı zaman, nifâk ortaya çıkmaya başlar....Devamını oku

Hz. Ömer’in hicreti

1 yıl önce

Hz. Ömer, gözü pek ve cesur birisiydi. Hicret gibi önemli bir meselede, herkes gizlice hareket ederken o, Medine’ye hicret edeceğini açıktan ilan etmiş ve yüreği olanın, falan yerde karşısına çıkması gerektiğini duyurmuştu....Devamını oku

Peygamber muallimlerine kurulan pusu: Racî’

1 yıl önce

Hemdan heyetinin Medine’ye gelişi

1 yıl önce

İnsanların ve kabilelerin hür iradelerini kullanıp İslam’a girmelerinin önünde Mekkeliler ve Hevazinliler, büyük engel teşkil ediyordu....Devamını oku

Hz Peygamberin yabancı heyetlere muamelesi

1 yıl önce

Kamuoyu noktasında Efendimiz’in dikkat ettiği bir hususta Medine’ye gelen heyetlerin karşılanması, ağırlanması ve uğurlanmasıydı....Devamını oku

Asr-ı Saadet’te Manipülasyon Girişimleri(2)

1 yıl önce

Medine’ye hicret eden Allah Resûlü, kısa zamanda şehri huzur ve emniyete kavuşturmuş ve yavaş yavaş kendi medeniyetinin temellerini atmaya başlamıştı. Hicretin 8. ayı Şevval’e gelinmişti. Mescid-i Nebevî’nin inşaatı bitmiş; ezvâc-ı tahiratın odaları yapılıyordu....Devamını oku

İhlas suresi ve fazileti

1 yıl önce

İhlas suresi Mekke döneminde inmiştir ve toplamda dört ayetten oluşmaktadır....Devamını oku