peygamber

Hasta olmadık vücut'ta, telef olmadık mal'da hayır yoktur

1 yıl önce

Hayat'ta asıl olan, ne bedenin hasta olması ne de malın zayi olmamasıdır....Devamını oku

Hz Peygamberin yabancı heyetlere muamelesi

1 yıl önce

Kamuoyu noktasında Efendimiz’in dikkat ettiği bir hususta Medine’ye gelen heyetlerin karşılanması, ağırlanması ve uğurlanmasıydı....Devamını oku

Tıbb-ı Nebevî’de Temizlik

1 yıl önce

Efendimiz (sallallâhü aleyhi ve sellem) yaşayışıyla, davranışlarıyla ve mübarek beyanlarıyla sağlığa büyük önem vermiştir. O (sallallâhü aleyhi ve sellem), kısa dünya hayatında, ebedî hayatı netice verecek bir semere almak için, sağlık ve afiyeti Allah’ın (celle celâlühü) en büyük nimetlerinden saymış; sağlıklı bir vücutla ibadet yapmayı tavsiye etmiştir....Devamını oku

Ashabının Peygambere karşı bazı tenkitleri

1 yıl önce

Allah Resûlü’nün dünyevî konularda aldığı kararların arkasındaki hikmetleri, o anda tam olarak idrak edemeyen bazı Müslümanlar, nadir de olsa bazı karar ve uygulamaları, sorgulamışlardır:...Devamını oku

Tenkit karşısında Peygamber tavrı

1 yıl önce

İlk günden itibaren Allah Resûlü’nün hayat ve hareket felsefesinde, idare ve iş ahlakında esas olan şûra idi. Bundan dolayı çevresindeki insanların fikir ve düşüncelerine, tespit ve tekliflerine ehemmiyet verir ve her türlü müspet katkıya, kapılarını sonuna kadar açık tutardı....Devamını oku

Mazlumu her zaman koruyan Peygamber!

1 yıl önce

Peygamberimiz şartlar ne olursa olsun hep mazlumun yanında olmuş ve onların haklarına ve hukuklarına sahip çıkmıştır....Devamını oku

Efendimiz’in (sas) Mazlum Ashâbına Sahip Çıkması

1 yıl önce

Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem), bütün varlığı, Cenâb-ı Hakk’ın güzel isimlerinin, sonsuz sıfatlarının ve eşsiz sanatının bir tecellisi olarak görüyordu....Devamını oku

Tevrat ve İncil Peygamberimiz'in nübüvvetine delildir

1 yıl önce

Geçmiş peygamberlerle birlikte, geçmiş mukaddes kitaplardan Tevrat ve İncil, Hâtem-i Enbiyâ'nın peygamberliğine birer delil ve şahittir. Tahrif edilmiş olmalarına rağmen, Hüseyin Cisrî gibi allâmeler, elimizdeki Tevrat ve İncil nüshalarında, bu mevzu ile alâkalı pek çok işaretler bulmuşlardır. Bunlardan sadece dört tanesini vermekle iktifa edeceğiz:...Devamını oku

Kur'ân, Peygamberin beyanı olamaz mı? Değilse nasıl ispat edilir?

1 yıl önce

Kur'ân-ı Kerim'in, Efendimiz veya başka biri tarafından tertip edildiği iddiası, birkaç gözü dönmüş cahiliye insanıyla, günümüzün, Kur'ân düşmanı bazı müsteşrikleri tarafından sık sık ortaya atılan bir mevzudur ve bununla bilgisiz, görgüsüz kimselerin zihinlerinin bulandırılması hedeflenmektedir. Kanaatimce, dünün müşrikleri gibi, bugünün müşrikleri de, bu mevzuda düşünmeden, garazlı davranıyor ve garazlı konuşuyorlar. Zira Kur'ân, kim tarafından olursa olsun, insafla ele alındığı zaman bir beşere mâl edilemeyecek kadar muallâ ve ilâhî olduğu anlaşılacaktır....Devamını oku